top of page

NEURO-MYO-FASCIAL MANIPULATION
Lower Quadrant

15.08.24, 22.08.24

אסף הרופא, בית הספר לפיזיותרפיה

על הקורס

הקורס מיועד לכל המטפלים העוסקים בבעיות שריר-שלד וכולל גישות שונות לבדיקה וטיפול ברביע תחתון. 

תכנית הקורס כוללת בדיקות נוירולוגיות, בדיקות נוירודינמיות, בדיקת שרשראות מיופשיות של הגוף והקשרים ביניהן.  כמו כן נלמד גם טכניקות טיפול המשלבות מניפולציות מיופסציאליות, נוירודינמיות ומפרקיות המבוססות על בחירה אינדיבידואלית עבור המטופל. 

הקורס מיעוד קודם כל למטפלים בקינזיולוגיה יישומית אך מאפשר השתתפות גם למטפלים במגע ללא רקע בקינזיולוגיה יישומית.

9_edited.jpg
1_edited.jpg
1_edited.jpg

מה בתוכנית

1. קשרים אנטומיים, פיזיולוגיים וביומכניים בין אזורים ומערכות שונות בגוף.

2. אבחון מהיר של הפרעות פריפריאליות.

3. מערכת העצבים כמערכת ראשוני – אבחון (בדיקה נוירולוגית) ודרכי טיפול.

4. נוירודינמיקה קלינית - אינדיקטור למצב המכני והפיזיולוגי של מערכת העצבים.

5. עקרונות בסיסיים של נוירודינמיקה קלינית על פי שיטת מייקל שאקלוק. (סיכום וסקירה).

6. בדיקות נוירודינמיות של הגפה התחתונה – SLR, PKB, PNT, TNT, SNT .

7. מערכת Myofascial - סקירה קצרה וסקירה.

8. שילוב של מסלולים נוירודינמיים ומיופסציאליים.

9. עקרונות בסיסיים של אבחון וביצוע גיוסים נוירו-מיופסציאליים עם תנועה.

10. טכניקות מפרקים: מפרק ירך, מפרק ברך, מפרק קרסול.

11. בעיות מיוחדות של הגפה התחתונה

            - Sciatic –SLR- rectus femoris

            - Tibial/Sural/–SLR- rectus femoris

            - Peroneal – SLR - TFL

            - Femoral – PKB – Glut Max

12. דוגמאות קליניות

פרטים

מיקום  -  בית הספר לפיזיותרפיה, אסף הרופא

תאריך - 15.08.24, 22.08.24

שעות  - 9.00-17.00

מחיר  - 1100 שח

ankle11_edited.jpg
bottom of page